Start  Regulamin  Linki  Kontakt  Forum  Polecane strony  Facebook  
Zakłady fotograficzne w Polsce i na świecie
Ziemie polskie do 1918 roku oraz okres międzywojenny 1918-1939
Polska w okresie okupacji 1939-1945
Polska powojenna od 1945 roku
Rosja
Polskie Ziemie Odzyskane w 1945 roku
Pozostałe kraje europejskie w XIX i XX wieku
Polscy fotografowie w Europie i na świecie
Atelier fotograficzne w pozostałych krajach świata
Zakłady litograficyne w Polsce i na świecie
Polska
Pozostałe kraje Europy
Pozostałe kraje świata
Rosja
Galerie
Cabinet Portrait
Dziewczęta i dystyngowane Panie na starej fotografii
Fotografie dzieci
Fotografie osób duchownych
Fotografie osób w mundurach
Fotografie osób w strojach ludowych
Fotografie rodzinne
Kobiece stare zakłady fotograficzne
Młodzieńcy i dystyngowani Panowie na starej fotografii
Nietypowe fotografie w atelier
Rewersy jak z bajki
We dwoje na starej fotografii
Z rodzinnego albumu fotografa
Z albumu niesygnowanej fotografii
Fotografia tematyczna
Albumy rodzinne
Fabryki, zakłady rzemieślnicze, cechy, sklepy
Fotografia nieznana - do identyfikacji
Fotografia spacerowa / uliczna / Rodzina
Fotografia spacerowa / uliczna / . Atelier
Fotografia spacerowa /uliczna / nie sygnowana
Fotografia z albumu dziadka
Fotografia z babcinego albumu
Fotografie miast i miasteczek
Fotografie okolicznościowe (spotkania, wiece, akademie)
Harcerstwo
Kluby sportowe, stowarzyszenia, organizacje polityczne, związki
Kolej i kolejarze na starej fotografii
Osoby w strojach ludowych
Ruch animatorski
Statki na starej fotografii
Straż pożarna i strażacy na starej fotografii
Szkoły wyższe, gimnazja, pensje , szkoły powszechne
Urzędy i instytucje
Wspomnień dawnych czar ......Jak piękne mogą być wspomnienia...
Wystawy i nagrody
Europa
Polska
Pozostałe kraje świata
Rosja
Stara fotografia w sieci
Fotografia miast i miasteczek
Literatura o starej fotografii

­ Dawne Puławy

­­­Muzea w Polsce i na świecie­

Polska ­

Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą ­ ­ ­
96-500 Sochaczew Plac Kościuszki 2
­www.muzeum.esochaczew.pl­­­­­

Muzeum Mazowieck­ie w Płocku
09-402 Płock ul. Tumska 8
­www.muzeumplock.art.pl

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
87-800 Włocławek ul. Słowackiego 1a
­­www.muzeum.wloclawek.pl

Muzeum Regionalne w Kutnie
Kutno Plac Piłsudskiego 20
www.ekutno.pl

Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie
96-300 Żyrardów ul. Karola Dittricha 1
www.muzeumzyrardow.pl

Muzeum Narodowe w Kielcach
34-440 Kielce Plac zamkowy 1
www.kielce.uw.gov.pl/muzeum

Muzeum Historii Fotografii
30-045 Kraków ul. Józefatów 14
www.mhf.krakow.pl

Muzeum Narodowe w Krakowie
30-062 Kraków al. 3 Maja 1
www.muz-nar.krakow.pl

Muzeum Narodowe w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 5
www.mnw.art.pl

Muzeum w Łowiczu
Stary Rynek 5/7
99-400 Łowicz
www.muzeum.low.pl

Pozostałe kraje Europy i ś­wiata

Centre National de la Photographie
75008 Paris 11, rue Berryer
www.cnp-photographie.com

Domy aukcyjne w Polsce i na świecie

Polska

Dom Aukcyjny Rempex
00-324 Warszawa ul. Karowa 31
www.rempex.com.pl

Lamus
Warszawa ul. Nowomiejska 7 i 8
Warszawa ul. Sandomierska 23
www.lamus.pl

Pozostałe kraje Europy i świata

Kunsthaus Lempertz
50667 koln Neumarkt 3
www.lempertz.com

Wydawnictwa w Polsce i na świecie

Polska Wydawnictwo BOSZ
38-622 Olszanica Olszanica 311
www.bosz.com.pl

Wydawnictwo Wiedza Powszechna sp. z o.o. ­
00-6540 Warszawa ul. Śniadeckich 17
www.wiedza.pl

Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.
02-676 Warszawa ul. Postępu 18
www.wydawnictwo.pwn.pl

Pozostałe kraje Europy i świata

Drava-Verlags- und Druckgesellschaft M.B.H.
9020 Klagenfurt Tarviser Strasse 16
www.drava.at

Antykwariaty w Polsce i na świecie

Polska Antykwariat „Rara Avis„
31-024 Kraków ul. Szpitalna 7/4
www.raraavis.krakow.pl

Antykwariat Atticus
Warszawa Krakowskie Przedmieście 20/22
www.atticus.pl

Pozostałe kraje Europy i świata

Berlinantiquariat Karl Heinz Than
12163 Berlin-Steglitz Zimmermannstrasse 26
www.berlinantiquariat.de

Portale i strony internetowe dla kolekcjonerów w Po­lsce i na świecie

­Polska

www.kolekcjonerstwo.pl
www.kolekcjonerstwo.com

Pozostałe kraje Europy i świata

Kolekcja Polskich Aparatów Fotograficznych w Australii
Jacek Przybyszewski
www.polskieaparaty.republika.pl ­

www.uuu.ru

Strony internetowe z Sochaczewa

www.sochaczewianin.pl
www.e-sochaczew.pl
www.sochaczew.pl
www.powiat.esochaczew.pl
www.biblioteka.e-sochaczew.pl

 
Zawartość niniejszego serwisu stanowi przedmiot ochrony prawnoautorskiej. Jakiekolwiek powielanie, zwielokrotnianie, montaż, wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie czy inne rozpowszechnianie całej zawartości tego serwisu lub poszczególnych elementów umieszczonych w serwisie bez zgody uprawnionego jest bezwzględnie zabronione, pod rygorem dochodzenia przez uprawnionego roszczeń wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz pod rygorem odpowiedzialności karnej przewidzianej w tej ustawie.