Start  Regulamin  Linki  Kontakt  Forum  Polecane strony  Facebook  
Zakłady fotograficzne w Polsce i na świecie
Ziemie polskie do 1918 roku oraz okres międzywojenny 1918-1939
Polska w okresie okupacji 1939-1945
Polska powojenna od 1945 roku
Rosja
Polskie Ziemie Odzyskane w 1945 roku
Pozostałe kraje europejskie w XIX i XX wieku
Polscy fotografowie w Europie i na świecie
Atelier fotograficzne w pozostałych krajach świata
Zakłady litograficyne w Polsce i na świecie
Polska
Pozostałe kraje Europy
Pozostałe kraje świata
Rosja
Galerie
Cabinet Portrait
Dziewczęta i dystyngowane Panie na starej fotografii
Fotografie dzieci
Fotografie osób duchownych
Fotografie osób w mundurach
Fotografie osób w strojach ludowych
Fotografie rodzinne
Kobiece stare zakłady fotograficzne
Młodzieńcy i dystyngowani Panowie na starej fotografii
Nietypowe fotografie w atelier
Rewersy jak z bajki
We dwoje na starej fotografii
Z rodzinnego albumu fotografa
Z albumu niesygnowanej fotografii
Fotografia tematyczna
Albumy rodzinne
Fabryki, zakłady rzemieślnicze, cechy, sklepy
Fotografia nieznana - do identyfikacji
Fotografia spacerowa / uliczna / Rodzina
Fotografia spacerowa / uliczna / . Atelier
Fotografia spacerowa /uliczna / nie sygnowana
Fotografia z albumu dziadka
Fotografia z babcinego albumu
Fotografie miast i miasteczek
Fotografie okolicznościowe (spotkania, wiece, akademie)
Harcerstwo
Kluby sportowe, stowarzyszenia, organizacje polityczne, związki
Kolej i kolejarze na starej fotografii
Osoby w strojach ludowych
Ruch animatorski
Statki na starej fotografii
Straż pożarna i strażacy na starej fotografii
Szkoły wyższe, gimnazja, pensje , szkoły powszechne
Urzędy i instytucje
Wspomnień dawnych czar ......Jak piękne mogą być wspomnienia...
Wystawy i nagrody
Europa
Polska
Pozostałe kraje świata
Rosja
Stara fotografia w sieci
Fotografia miast i miasteczek
Literatura o starej fotografii


B­­anner portalu StaraFotografia.pl do pobrania­

Starafotografia.pl­­ ­

Kod HTML do umieszczenia na stronie WWW ­
­

Starafotografia.pl­­ ­

Kod HTML do umieszczenia na stronie WWW ­
­


­­­­­­

­Kolekcja Polsk­ich Aparatów Fotograficznych w Australii
­Jacek Przybyszewski­ ­
­­ap_plmn­­­­ ­

­­

­

­Małgorzata Mostek fotografia spacerowa­
­­fotografia_spacerowa­­­­ ­

­­ ­ ­ ­ ­ ­

­

Fotografia w Białymstoku
­­bialystok.kolekcjonerski.com.pl

­­

­

Renowacja starych fotografii
­­­http://fotorenowacja.pl/­­­­­ ­

­­ ­

­
Dawne Puławy
­­

­­­­­­­

Darek Madaj - strona autorska
­­­http://www.darekmadaj.pl/­­­­­ ­

­­ ­

Leksykon fotografów warszawskich
Leksykon
fotografów warszawskich

­­­­­­­

­Toronto AZ
­­­torontoaz­­­­­ ­

­­ ­
Zawartość niniejszego serwisu stanowi przedmiot ochrony prawnoautorskiej. Jakiekolwiek powielanie, zwielokrotnianie, montaż, wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie czy inne rozpowszechnianie całej zawartości tego serwisu lub poszczególnych elementów umieszczonych w serwisie bez zgody uprawnionego jest bezwzględnie zabronione, pod rygorem dochodzenia przez uprawnionego roszczeń wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz pod rygorem odpowiedzialności karnej przewidzianej w tej ustawie.